Prekių grąžinimas ir garantija

1. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas neinformavo pirkėjo apie prekės kokybės trūkumus jos pardavimo metu, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
 • vienašališkai reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

2. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę pakeisti nusipirktą prekę pirkimo vietoje analogiška preke. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti prekes, vadovaudamasis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Tokias prekes Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. Grąžinant ar keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant ar keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildyti prekės grąžinimo-keitimo dokumentą.
6. Prekių gražinimas netaikomas:
 • pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintoms prekėms, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

7. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos.

8. Kiekvieno gamintojo siūlomos garantinės sąlygos skiriasi, tačiau kiekvienas gamintojas reikalauja, kad:

 • pirkėjas įsigydami prekę turi užtikrinti, kad ji bus naudojama pagal paskirtį. Šių sąlygų vykdymas priklauso nuo pasirinktos prekės;
 • pirkėjas turi užtikrinti, kad bus naudojamos originalios gamintojo tiekiamos atsarginės dalys, kadangi gamintojas negali būti atsakingas už analogiškų gamintojų tiekiamas dalis;
 • pirkėjas prekę turi naudoti tik pagal rekomendacijas, išdėstytas įrangos naudojimo vadove priklausomai nuo pasirinktos prekės.

Top